Werkgroep Geschiedenis Huisartsgeneeskunde

In de jaren 90 van de vorige eeuw en in de eerste helft van deze eeuw heeft een NHG-Studiegroep Geschiedenis van de huisartsgeneeskunde bestaan. Een van de resultaten van die studiegroep was het boek: Aulbers BJM, Bremer GJ [red]. De huisarts van toen: een historische benadering. Rotterdam: Erasmus Publishing, 1995.

Vanaf begin 2012 heeft een nieuwe NHG-Werkgroep Geschiedenis Huisartsgeneeskunde het stokje overgenomen. De werkgroep heeft momenteel 15 leden. Voorzitter is prof.dr. E. Schadé, emeritus hoogleraar Huisartsgeneeskunde AMC/UvA. Op 23 maart 2012 kwam de werkgroep voor het eerst bijeen, op 5 juni 2012 was de tweede vergadering. De derde bijeenkomst was op 18 september 2012. Hoofdonderwerpen zijn: een voorstel voor onderwerpen en auteurs voor een serie in Huisarts en Wetenschap over de geschiedenis van de huisartsgeneeskunde, en een plan voor archieven/documentatie op het terrein van de huisartsgeneeskunde.

In deze rubriek zal regelmatig over de vorderingen worden gerapporteerd.

Als u in de werkgroep geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen met de secretaris, drs. R. Helsloot, r.helsloot@kpnplanet.nl.