Afdelingshoofden per universiteit

Afdelingshoofden universitaire afdelingen huisartsgeneeskunde, per universiteit, 1966-2011

Amsterdam, GU/UvA

 • B.S. Polak (1969/1977-1984); Oratie: Instituut voor Huisartsgeneeskunde wording en groei (12-9-1977); Afscheidsrede: Titel niet bekend (7-9-1984)
 • H. Lamberts (1984-1994); Oratie: Het huis van de huisarts, nu en straks (1985); Afscheidsrede: geen
 • E. Schadé (1995-2010); Oratie: De huisarts een zorg (1989); Afscheidscollege: Tellen tot twaalf (29-2-2012)
 • H.C.P.M. van Weert (2011-heden); Oratie: De wetenschap van de huisarts (25-11-2011)

Amsterdam, VU

 • H.J. van Aalderen (1974-1982); Oratie: Anders helpen, anders helen (1974); Afscheidsrede: Anders of steeds meer van hetzelfde (1982)
 • C. Spreeuwenberg (1983-1987); Oratie: ‘Met het oog op de huisarts’ (3 juni 1983); Afscheidsrede: Geen
 • J.T.H.M. van Eijk (1988-1990); Oratie: Over de identiteit van de huisartsgeneeskunde (1989); Afscheidsrede: geen (Afscheidsrede Maastricht, 29-10-2010, Met meer menselijke maat naar een toekomstbestendige zorg voor chronisch zieken)
 • M. de Haan (1990-2004); Oratie: Huisarts met raad & daad (1990); Afscheidsrede: geen
 • W.A.B. Stalman (2004-2007); Oratie: Brug naar de toekomst (2001)
 • Mw. H.E. van der Horst (2008-heden); Oratie: Over de huisartsgeneeskunde (11-4-2008)

Groningen

 • K.J. van Deen (1970-1979); Oratie: Onbekend; Afscheidsrede: Onbekend
 • G.J. Bremer (1980-1990); Oratie: Klagen (1980); Afscheidsrede: Troosten (1990)
 • Mw. B. Meyboom-de Jong (1991-2004); Oratie: De oudere patiënt in beeld (1991); Afscheidscollege: Emancipatie van de (huisarts)geneeskunde (28-9-2004)
 • K. van der Meer (2004-2010); Oratie: Zonder titel (2004); Afscheidsrede: Uit de praktijk (3-6-2010)
 • Mw. M.Y. Berger (2010-heden); Oratie: De patiënt, z’n klacht en de dokter (19-4-2011)

Leiden

 • H.J.P.M. Dijkhuis (1970-1982); Oratie: Dokters, doctrinairen en pragmatici (1969); Afscheidsrede: Onbekend
 • J. Mulder (1983-1991); Oratie: Samen werken in het bijzonder tussen huisarts en specialist (17-6-1983); Afscheidsoratie: De Huisarts qualitate qua (25-10-1991); Afscheidsboek: Jan Mulder huisarts grote stappen kleine stappen (red. Ceha,Van Burik, Kaptein, Springer)
 • M.P. Springer (1994-2003); Oratie: Over de triomftocht van de huisartsgeneeskunde (1994); Afscheidsrede: Uit de schatkamer van een huisarts (2003)
 • W.J.J. Assendelft (2004-heden); Oratie: Eigen-Wijs – Kwaliteitsbeleid en onderzoek, voor de huisarts van de toekomst (5-11-2004)

Maastricht

 • W. Brouwer (1974-1986); Oratie: Geen; Afscheidsrede: Vallen en opstaan (1986)
 • C.A. de Geus (1986-1988); Oratie: Geen; Afscheidsrede: Geen
 • J.A. Knottnerus (1989-1 oktober 1990); Oratie: Dialectiek van het onderzoek in de huisartsgeneeskunde (1988)
 • H.F.J.M. Crebolder (1 oktober 1990-1992); Oratie: Te leer in de eerste lijn (1987); Afscheidsrede: Geleerd in de eerste lijn (2002)
 • J.W. van Ree (1992-1996); Oratie: Naar preventie op maat (1990); Afscheidscollege: Eenmaal huisarts… (3-6-2005)
 • H.F.J.M. Crebolder (1996-2002); (Oratie en Afscheidsrede, zie hierboven)
 • J.F.M. Metsemakers (2002-heden); Oratie: De huisarts blijft! (26-9-2003)

Nijmegen

 • F.J.A. Huygen (1968-1984); Oratie: Gezin en gezondheid (17-12-1968); Afscheidsrede: Levensloop en ziekte (1984)
 • C. van Weel (1985-heden); Oratie: Alledaagse ziekten en een gezond verstand (1986); Afscheidscollege: Gepland op 30-11-2012

Rotterdam

 • D.C. den Haan (1968-1973) – oprichter en hoofd afdeling Huisartsgeneeskunde, geen hoogleraar (later decaan en hoogleraar Plaats en Functie van het Academisch Ziekenhuis)
 • M. van Trommel (1971-1973) – lector, waarnemend afdelingshoofd in verband met decanaat Den Haan, geen hoogleraar
 • H.J. Dokter (1973-1991) – eerste hoogleraar Huisartsgeneeskunde Rotterdam; Oratie: Tot een hoeksteen. Over de toekomst van de huisartsgeneeskunde binnen en buiten de medische faculteit (1973); Afscheidsrede: De persoon van de dokter (1991)
 • E. van der Does (1991-1993); Oratie: De huisarts, toegang tot de gezondheidszorg (1978); Afscheidrede: Het leven is kort, de kunst is lang…(1993)
 • A. Prins (1993-1997); Intreerede: Preventie bij ouderen niet te laat (16-9-1993); Afscheidsrede: geen)
 • S. Thomas (1997-2008); Oratie: Transparante geneeskunde: evidence-based medicine voor de dagelijkse praktijk (4-12-1997); Afscheidsrede: Wetenschap in de huisartsenpraktijk, een nieuwe toepassing (15-5-2008)
 • P.J.E. Bindels (2008-heden); Oratie: Tijd voor de huisarts (2002, AMC-UvA)

Utrecht

 • J.C. van Es (1966-1982); Oratie: Het moderne gewaad van de huisarts (6-3-1967); Afscheidsrede: Huisarts en universiteit (1982)
 • R.A. de Melker (1982-1997); Oratie: Huisarts, koploper of hekkensluiter (1975); Afscheidsrede: Unitas, libertas, caritas; de betekenis van de wetenschap voor de huisartspraktijk (1997)
 • Th.J.M. Verheij (1997-2009); Oratie: De huisarts is een klinisch specialist (1998)
 • N. de Wit (2009-heden); Oratie: Huisartsgeneeskunde: van alledaagse romantiek naar academische praktijk (11-11-2010)