Personalia NHG 1956-2012

Voorzitters

H. Hogerzeil en F. Huygen1956-1960: H.H.W. Hogerzeil

1960-1968: F.J.A. Huygen

1968-1972: H.J. Dokter

1972-1976: V.C.L. Tielens (+ 1988-1992)

1976-1980: C.A. de Geus

1980-1984: P.V.M. Cromme

1984-1988: B.J.A.M. Bottema

1988-1992: V.C.L. Tielens (+ 1972-1976)

1992-1996: F.J.M. König

1996-2000: W.A.B. Stalman

2000-2004: G.A. van Essen

2004-2012: A.E. Timmermans bestuursvoorzitter

2012-heden: R.F. Dijkstra bestuursvoorzitter

Leden van verdienste

1960: H.H.W. Hogerzeil

1966: R. Hornstra

1968: F.J.A. Huygen

1971: J.C. van Es

1972: H.J. Dokter

1979: A. Hofmans

1982: J.P.C. Moors

1989: H. Lamberts

1992: V.C.L. Tielens

1993: J.D. Mulder

1999: J.P.M. van der Voort

2004: mw. B. Meyboom-de Jong

2006: A.J.B.I. Sips

2006: S. Thomas

2006: Th.B. Voorn

2007: Ch. van Weel

2010: R.P.T.M. Grol

2010: J.A. Knottnerus

2011: mw. A.M.S. van Arnhem

2012: E. Schadé

2012: A.E. Timmermans

Management

1956-1985: J.F. Jongeneel chef de bureau/directeur

1985 (1-2)-1999 (27-12): J.P.M. van der Voort directeur

1991-1-6-1995: H.J.J.M. Berden adjunct-directeur

1996-1998: A. Schuurman adjunct-directeur

1998 (1-5): A.E. Timmermans adjunct-directeur Inhoud

2000 (1-1)-2004: A.E. Timmermans medisch directeur en B. Baanders directeur algemene zaken

2004-2012: A.E. Timmermans bestuursvoorzitter

2012-heden: R.F. Dijkstra bestuursvoorzitter

Personeel

De periode 1980-1987 gaf een overgang te zien van het NHG als liefhebbersorganisatie – een verzameling van losse werkgroepen/commissies en regionale NHG-Centra – naar een professioneel ondersteuningsapparaat. Hierdoor kon vanaf het eind van de jaren 80 het standaardenbeleid vorm krijgen, met daaraan gekoppeld de implementatie van de standaarden. Dit is goed te zien in de toename van het personeel in die jaren. In 1980 waren er nog maar 6 medewerkers, in 1989 waren het er 35 en in 1999 100. Momenteel heeft het NHG ruim 130 medewerkers.
Op de foto, uit 1996, genomen voor de ‘oude’ Domus tijdens een NHG-uitje, zit op de onderste rij, als vierde van links, de toenmalige directeur Hans van der Voort, en op de bovenste rij, als vijfde van links, de bestuursvoorzitter tot 2012, Arno Timmermans.

Groepsfoto personeel NHG

Voorzitters redactiecommissie Huisarts en Wetenschap

1957-1958: H. Frese

1959-1979: A. Hofmans

1979-1985: K. Gill

1985-1999: F.J. Meijman

1999-2000: M.Y. Berger en P.L.B.J. Lucassen voorzitters ad interim

2000-2006: J.O.M. Zaat

2007: G.A. van Essen (voorzitter ad interim)

2008-2010: H.C.P.M. van Weert

2011: J.C. van der Wouden (voorzitter ad interim)

2011-heden: J.A.H. Eekhof

Overleden

1992: K.J. van Deen (1914-1992), een van de oprichters van het NHG, later hoogleraar sociale geneeskunde en huisartsgeneeskunde te Groningen

1996: J.T. Buma (1910-1996), een van de oprichters van het NHG

1998: F.J.A. Huygen (1917-1998), een van de oprichters van het NHG en later hoogleraar te Nijmegen

1999: H.H.W. Hogerzeil (1918-1999), een van de oprichters van het NHG en eerste voorzitter van het NHG

2000: A. Hofmans (1916-2000), een van de oprichters van het NHG en van 1959 tot 1979 voorzitter van de redactiecommissie van Huisarts en Wetenschap

2002: R.S. ten Cate (1919-2002), een van de oprichters van het NHG

2008: J.C. van Es (1922-2008), de eerste hoogleraar huisartsgeneeskunde