Over de site

Waarom deze site?

Tot op heden was er geen overzicht van de geschiedenis van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) voorhanden. Daar wil deze site in voorzien. Het blijft work in progress.

Aanleiding

Ter gelegenheid van het 55-jarig bestaan van het NHG, in 2011, is opnieuw een poging tot geschiedschrijving van het Genootschap gedaan. De eerste vrucht daarvan was een brochure met belangrijke gebeurtenissen – mijlpalen – uit 55 jaar NHG-geschiedenis. Deze brochure verscheen eind 2011. Alle verzamelde gegevens zijn op deze NHG-Geschiedenissite Mijlpalen te vinden.

Hoe werkt de site?

Op deze site kan de geschiedenis van 55 jaar NHG in één blik worden overzien – zie de Tijdlijn – en per tijdvak en per thema worden doorzocht. Dit is mogelijk met de knoppen in de bovenbalk en met de knoppen ‘Kies gewenste tijdvak’ en ‘Kies gewenste thema’ rechts.

Tijdvakken

Per tijdvak worden de mijlpalen gegeven, zoals ook is gebeurd in de brochure Mijlpalen in 55 jaar Nederlands Huisartsen Genootschap (2011). Per tijdvak worden verschillende thema’s opgenomen.

De tijdvakken zijn 1847-1949 (de voorgeschiedenis) en vervolgens de decennia 1950-1959 etc. tot 2000-2011.

Thema’s

Voor elk thema wordt per tijdvak de informatie in verhalende vorm getoond en wordt dus wat dieper op de mijlpalen ingegaan.

In het kort, In stijgende lijn, NHG-Congressen en Personalia

Hiernaast zijn op deze site ook samenvattende overzichten te vinden van de NHG-geschiedenis – In het kort -, van een aantal groeicijfers – In stijgende lijn -, van alle NHG-Congressen en Personalia.

Nieuws en Artikelen

De site bevat tot slot Artikelen die met de NHG-geschiedenis samenhangen. Bovenin rechts kunt u op Nieuws klikken.