Nieuw op Mijlpalen

Ter gelegenheid van het 55-jarig bestaan van het NHG, in 2011, is opnieuw een poging tot geschiedschrijving van het Genootschap gedaan. De eerste vrucht daarvan was een brochure met belangrijke gebeurtenissen – mijlpalen – uit 55 jaar NHG-geschiedenis. Deze brochure verscheen eind 2011, onder redactie van R. Helsloot. Alle verzamelde gegevens zijn op deze NHG-Geschiedenissite Mijlpalen te vinden.

In deze rubriek zal steeds worden aangegeven wat nieuw is op de NHG-Geschiedenissite Mijlpalen.
Nu is de hele site nieuw.
Op- en aanmerkingen zijn van harte welkom: info@nhg.org, onder vermelding van NHG-Geschiedenis