Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis opgericht

Eind 2013 is de Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis (NVMG) opgericht.

De vereniging wil de historische kennis en het historisch besef bij werkers in de gezondheidszorg stimuleren. Zie voor meer informatie http://www.mgnportaal.nl/mgnp/es/nvmg/homepage.jsp

Vandaar kunt u ook doorklikken naar MGNportaal.nl. Dit documenteert en inventariseert de geschiedenis, geschiedbeoefening en activiteiten op het terrein van de geschiedenis van de geneeskunde, farmacie, tandheelkunde, diergeneeskunde en verpleegkunde in Nederland en zijn voormalige koloniën.