In stijgende lijn

Hier ziet u drie voorbeelden van een stijgende lijn in de afgelopen jaren:

Het aantal leden, vanaf 1956

Ten tijde van de oprichtingsvergadering van het NHG in 1956 had de nieuwe vereniging 500 leden. Cijfers over de stijging per jaar vanaf toen zijn (nog) niet steeds voorhanden. Bekend is in ieder geval dat er in 1980 3000 leden waren en in 1990 4000. De verschijning van de NHG-Standaarden, vanaf 1989, had ook grote consequenties voor de toename van het ledental. De plastic samenvattingskaartjes werden zeer populair, en waren alleen te krijgen via Huisarts en Wetenschap, gekoppeld aan het NHGlidmaatschap. In één decennium (1990-2001) verdubbelde het ledental van de vereniging dan ook van zo’n 4000 naar meer dan 8000 leden. Eind 2011 zal het NHG naar verwachting ca 11.000 leden hebben.

Het aantal leden, vanaf 1956

Het aantal leden, vanaf 1956

Het aantal NHG-Standaarden per jaar, vanaf de eerste in 1989

De eerste NHG-Standaard, Diabetes mellitus type II, verscheen in 1989. Per jaar is aangegeven hoeveel standaarden er per 1-1 van dat jaar waren. In het eerste jaar verschenen er direct al 8 en dat tempo werd tot 1996 volgehouden, met een gemiddelde van 8 nieuwe standaarden per jaar. In 1993 kwam het eerste Standaardenboek uit, een bundeling van 30 standaarden. In 1995 zag de 50ste standaard het licht (Urine-incontinentie), 50 standaarden in een periode van 6 jaar! Vanaf 1997 nemen de aantallen nieuwe standaarden af en komt de nadruk te liggen op de actualisering van bestaande standaarden. Het totaalaantal blijft tussen 2003 en 2009 nagenoeg gelijk. Dit wil niet zeggen dat er geen nieuwe bijkomen, maar anderzijds worden standaarden ook samengenomen, en er verdwijnen ook titels uit het aanbod, zoals de vier standaarden die in het begin waren gemaakt over de organisatie van de zorg en de praktijkvoering.
In 2010 en 2011 verschijnen er weer maar liefst 9 nieuwe standaarden, wat het totaal eind 2011 brengt op 90.

Het aantal NHG-Standaarden per jaar, vanaf de eerste in 1989

Het aantal NHG-Standaarden per jaar, vanaf de eerste in 1989

Het aantal huisartsen met een geaccrediteerde praktijk en het aantal patiënten dat ze verzorgen, vanaf 2005

De mogelijkheid voor huisartsenpraktijken om zich te laten accrediteren ontstond vanaf 2005, met de oprichting van NHGPraktijkaccreditering ® (NPA). Eind 2005 waren er 34 huisartsen met een geaccrediteerde praktijk, met bijna 80.000 ingeschreven patiënten. Drie jaar later, eind 2008, waren die aantallen al sterk gestegen: 958 huisartsen met een geaccrediteerde praktijk en 1.720.694 ingeschreven patiënten. En weer drie jaar later, nu, eind oktober 2011, zijn er 2440 huisartsen met een geaccrediteerde praktijk, met bijna 4 miljoen ingeschreven patiënten.

Het aantal geaccrediteerde huisartsen, vanaf 2005

Het aantal geaccrediteerde huisartsen, vanaf 2005