Domus Overleg Medische Geschiedenis

Vanaf begin 2012 participeert het Nederlands Huisartsen Genootschap, namens de huisartsgeneeskunde, in het Domus Overleg Medische Geschiedenis.
Een korte duidelijke uitleg over het Domus Overleg en de jaarlijkse Domusdag Medische Geschiedenis is te vinden op www.historiamedicinae.nl.
Het Domus Overleg komt tweemaal per jaar bijeen.
In deze rubriek zal regelmatig over de vorderingen worden gerapporteerd.