NHG-Congressen 1956 – 2016

Het jaarlijkse NHG-Congres is er voor en door de leden. Voor huisartsen is het een gewaardeerd platform voor ontmoeting, inspiratie en deskundigheidsbevordering. Jaarlijks zorgt een wisselende wetenschappelijke congrescommissie, die voor een belangrijk deel uit huisartsen bestaat, voor een uitgebreid congresprogramma.
Naast het congres organiseert het NHG ook elk jaar, samen met een van de universitaire afdelingen Huisartsgeneeskunde, de NHG-Wetenschapsdag.
Thema’s van de NHG-Congressen sinds 2006, toen het NHG 50 jaar bestond, waren de continuïteit in de huisartsgeneeskunde, farmacotherapie, de zorg voor kind en gezin, ouderenzorg, bewegen. In 2011 gaat het congres over de zorg voor patiënten met kanker.
Aan de logo’s voor de congressen wordt de laatste jaren veel zorg besteed.

 

 • 1956, Oprichtingsvergadering NHG, 29 december, Utrecht
 • 1957, november, Utrecht
 • 1958, Naar een integrale geneeskunde, 29 november, Utrecht
 • 1959, Huisarts en Medische sociologie, 21 november, Utrecht
 • 1960, Huisarts en Psychologie, 26 november, Utrecht
 • 1961, De taak van de huisarts bij de bejaardenzorg, 25 november, Utrecht
 • 1962, Huisarts en Pedagogie, 24 november, Utrecht
 • 1963, Huisarts en Revalidatie, 30 november, Utrecht
 • 1964, Huisarts en Maatschappelijk werk, 21 november, Utrecht, congresvoorzitter E. van Westreenen
 • 1965, Inleiding en Discussie over Preventie, 27 november, Utrecht, congresvoorzitter R.L. Cornelissen
 • 1966, De evolutie van de Huisartsgeneeskunst in de veranderende maatschappij,18 en 19 november, Amsterdam, congresvoorzitter R.L. Cornelissen
 • 1967, Samenwerking huisarts-wijkverpleegkundige1, 11 november, Amsterdam
 • 1968, De huisarts als begeleider van het gezonde kind, 23 november, Amsterdam, congresvoorzitter A.Vrij
 • 1969, Geneesmiddelenonderzoek in de huisartspraktijk, 15 november, Amsterdam, congresvoorzitter A. Vrij
 • 1970, De huisarts en zijn nascholing, 15 november, Amsterdam, congresvoorzitter H.L. van Amerongen De huisarts en zijn nascholing,
 • 1971, Beter worden, Hoe?, 13 november, Utrecht, congresvoorzitter H.L. van Amerongen
 • 1972, Wie klaagt, krijgt een pil. Discussie over het medische model, 11 november, Utrecht, congresvoorzitter M. Pon
 • 1973, Huisarts worden… Hoe?, 10 november
 • 1974, Patiënt tussen de dokters, 2 november, De Horst te Driebergen
 • 1975, De huisarts – zijn persoonlijk functioneren, 1 november
 • 1976, Help, de dokter helpt, 6 november, VU Amsterdam, congresvoorzitter H. Gerritsen
 • 1977, Methoden van nascholing, 4 november, Utrecht
 • 1978, Het handelen van de huisarts. Van zelfbeoordeling naar verbetering, 4 november, De Horst te Driebergen
 • 1979, Huisarts en psychosociale hulpverlening, 3 november, De Horst te Driebergen
 • 1980, Arbeid en arbeidsongeschiktheid. Laat de dokter maar schuiven!, 8 november, De Horst te Driebergen, congresvoorzitter Th. Voorn
 • 1981, Huisarts, je staat ervoor!, 27 en 28 november, Den Haag
 • 1982, Huisarts en diagnose, 12 en 13 november, Veldhoven
 • 1983, Geweld, Gezin, Huisarts, 4 en 5 november, Veldhoven
 • 1984, Samenwerking huisarts-internist, 16 en17 november, Apeldoorn, in samenwerking met de Nederlandse Internisten Vereniging
 • 1985, Automatisering, ontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek, 15 november, Rhenen
 • 1986, Preventie in de huisartspraktijk, 21 en 22 november, Amsterdam
 • 1987, Huisarts en patiënt: duel of duet?, 20 november, Zutphen
 • 1988, Huisarts en somatiek, 25 november, Ede, congresvoorzitter mw. T. Lagro-Janssen
 • 1989, Praktijk in uitvoering. Organiseren, Delegeren, 1 november, Den Haag, congresvoorzitter F.W. Dijkers
 • 1990, Huisarts en Thuiszorg, IN de zorg, UIT de zorg, 30 november, Groningen, congresvoorzitter mw. B. Meyboom-de Jong
 • 1991, Continuïteit van zorg, verbanden leggen of doekjes voor het bloeden?, 22 november, Amsterdam, congresvoorzitter J.Th.M. van Eijk
 • 1992, Het bewegingsapparaat:Bewust in Beweging, 22 november, Maastricht)
 • 1993, Quality of Care, 13 tot 17 juni, Den Haag, 1600 deelnemers, congresvoorzitter J.D. Mulder, tevens Wonca Europe 1993. Koningin Beatrix bezoekt dit congres en krijgt het eerste Standaardenboek overhandigd door F.J.M. König, F. Sips en J.P.M. van der Voort. De CPV had op het congres een modelpraktijk ingericht, die de koningin bezoekt.
 • 1994, Huisarts en zinvol handelen: tussen teveel en tekort doen, 25 november, Amsterdam, 1300 deelnemers, congresvoorzitter H.G.L.M. Grundmeijer
 • 1995, Samenwerking huisarts en specialist, 1 december, Rotterdam, 1300 deelnemers, congresvoorzitter Th.B. Voorn
 • 1996, Boeiend of Geboeid: handgrepen voor de huisarts, 29 november, Den Haag, 1650 deelnemers, congresvoorzitter mw. M.E.T.C. van den Muijsenbergh
 • 1997, Gezond en wel: Huisarts en ouderen, 28 november, Amsterdam, > 1700 deelnemers, congresvoorzitter J.W.G. Schellekens
 • 1998, Kiezen & Delen?!: Differentiatie en specialisatie in de huisartspraktijk, 27 november, Maastricht, ca. 1400 deelnemers, congresvoorzitter mw. Y.D. van Leeuwen
 • 1999, Kijk naar je eige…!: Huisartsen in gesprek over communicatie en attitude, 3 december, Amsterdam, congresvoorzitter J.P.M. van der Voort
 • 2000, Met spoed en goed!, 8 december, Den Haag, ruim 1900 deelnemers, congresvoorzitter P. Giesen
 • 2001, In de geest van de tijd: Huisarts en GGZ, 30 november, Maastricht, congresvoorzitter A.F.M. Haverkort
 • 2002, Kijk op de praktijk: Van Toekomstvisie naar praktijkorganisatie, 15 november, Groningen, congresvoorzitter A.M. Bootsma-de Langen
 • 2003, Verborgen talenten: Huisarts worden, zijn en blijven, 14 november, Amsterdam, congresvoorzitter E. van de Lisdonk
 • 2004, Quality in Practice, 1 tot 4 juni, Amsterdam, 2042 deelnemers uit 52 landen, congresvoorzitter W.A.B. Stalman), tevens Wonca Europe 2004
 • 2005, Het hart op de juiste plaats: Hart- en vaatziekten in de huisartsenpraktijk, 9 december, Den Haag, ruim 1750 deelnemers, congresvoorzitter H.C.P.M. van Weert
 • 2006, Tussen toen en toekomst: Over continuïteit in de huisartsgeneeskunde, 17 november, Den Haag, congresvoorzitter Th.B. Voorn
 • 2007, Spil in de zorg: Huisarts & Farmacotherapie, 23 november, Maastricht, 1600 deelnemers, congresvoorzitter M. Eyck
 • 2008, Kijk op Kids: Huisarts, Kind en Gezin, 12 december, Rotterdam, congresvoorzitter H. van der Wouden
 • 2009, Ga voor G(oud)!: Huisartsenzorg voor ouderen, 11 november, Amsterdam, congresvoorzitter J. Gussekloo
 • 2010, Hink Stap Sprong: In beweging komen, in beweging blijven, 19 november, Groningen, 2200 deelnemers, congresvoorzitter F. Baarveld
 • 2011, Als het kanker is…: Huisarts en kanker, 18 november, Den Haag, congresvoorzitter E. van Rijswijk
 • 2012, De nieuwe huisarts. Zó wil ik mijn toekomst!, 9 november, Den Haag, congresvoorzitter Mark van der Wel
 • 2013: Help, een spoedgeval! Huisarts en acute zorg, 22 november, Maastricht, 2533 deelnemers, congresvoorzitter  Yvonne Guldemond-Hecker
 • 2014: Dokteren doe je niet alleen. Over concrete samenwerking in praktijk, eerste en tweede lijn, 21 november, Amsterdam, 2337 deelnemers, congresvoorzitter Kees in ’t Veld
 • 2015: Onder belicht. Urogynaecologie en seksuele gezondheid in de spotlights, 13 november, Den Haag, 2646 deelnemers (dit congres was al uitverkocht in de voorverkoop), congresvoorzitter Toine Lagro.
  [Om degenen die er niet meer bij konden tegemoet te komen is op 8 maart 2016 in Bunnik het NHG-‘light’-Congres 2016 Onder belicht, urogynaecologie en seksuele gezondheid gehouden, met 130 deelnemers.]
 • 2016: Huisartsgeneeskunde van A tot Z: Over alledaags & zeldzaam, 18 november, Leeuwarden, congresvoorzitter Janny Dekker

Logo's congressen