Mijlpalen per thema

Algemeen

In de jaren 1847-1849 vond de oprichting plaats van de (toen nog) Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (NMG). ...»

Arts-patiëntrelatie

In 1957 verschijnt een baanbrekend boek van de Engelse psychiater M. Balint, The doctor, his patient and the illness, dat voor de ontwikkeli ...»

Praktijkvoering

Dat de praktijkvoering rond 1950 te wensen overliet, vormde de aanzet tot mobilisatie voor een wetenschappelijke vereniging: efficiënte pra ...»

Wetenschap

Vanaf 1950 begon een klein aantal huisartsen met het verrichten van wetenschappelijk onderzoek op basis van hun praktijkgegevens. ...»

Huisartsopleiding

In 1966 komt de beroepsopleiding tot huisarts tot stand en wordt de huisartsgeneeskunde aanvaard als universitaire discipline. ...»

Kwaliteits-/Standaardenbeleid

In 1985 gaat het Protocollenproject van start, onder leiding van F. Sips. Het is een van de voorlopers van de NHG-Standaarden, net als de hu ...»

Nascholing

In 1957 start de opbouw van regionale NHG-Centra, die vooral actief waren in nascholing. In dat jaar wordt ook de NHG-Commissie Nascholing ( ...»

Preventie en Patiëntenvoorlichting

Het NHG-Congres 1965 heeft betrekking op preventie; de titel is Inleiding en Discussie over Preventie. ...»

Toetsing

Vooral het NHG neemt in de jaren 70 het initiatief voor toetsing onder huisartsen. In 1973 wijdt het Genootschap een bijeenkomst aan 'Onderl ...»

Samenwerking

Vanaf het begin van de jaren 60 besteden verschillende NHG-Congressen aandacht aan aspecten van samenwerking van de huisarts binnen de eerst ...»

Internationale contacten

In Engeland vindt in 1952 de oprichting plaats van het College of General Practitioners. En in 1959 ontstaat de SIMG - Societas Internationa ...»

Literatuur

Van de volgende literatuur is gebruikgemaakt: ...»