Nieuws

Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis opgericht

12 februari, 2014
Eind 2013 is de Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis (NVMG) opgericht. De vereniging wil de historische kennis en het historisch besef bij werkers in de gezondheidszorg stimuleren. Zie voor meer informatie http://www.mgnportaal.nl/mgnp/es/nvmg/homepage.jsp Vandaar kunt u ook doorklikken ...»

Domus Dag Medische Geschiedenis, 13-12-2013: De medische studie – Terugblik op een halve eeuw

28 oktober, 2013
Datum: 13 december 2013. Locatie: Domus Medica, Utrecht. De ‘Domus Dag’ wordt georganiseerd door het ‘Domus Overleg’, in samenwerking met de Stichting Historia Medicinae. Het ‘Domus Overleg’ is een overlegplatform van de werkgroepen, secties, genootschappen en andere gremia binnen de wet ...»

Domus Dag Medische Geschiedenis, 6 december 2012: Reizende dokters

14 november, 2012
Op donderdag 6 december a.s. organiseert het Domus Overleg Medische Geschiedenis, in samenwerking met de Stichting Historia Medicinae, de zesde Domus Dag Medische Geschiedenis. Ditmaal over het avontuurlijk onderwerp: Reizende dokters. Medische reizen in de twintigste eeuw. Het onderwerp leent zich ...»

Nieuw op Mijlpalen

13 september, 2012
Ter gelegenheid van het 55-jarig bestaan van het NHG, in 2011, is opnieuw een poging tot geschiedschrijving van het Genootschap gedaan. De eerste vrucht daarvan was een brochure met belangrijke gebeurtenissen – mijlpalen – uit 55 jaar NHG-geschiedenis. Deze brochure verscheen eind 2011, onder re ...»

Werkgroep Geschiedenis Huisartsgeneeskunde

13 september, 2012
In de jaren 90 van de vorige eeuw en in de eerste helft van deze eeuw heeft een NHG-Studiegroep Geschiedenis van de huisartsgeneeskunde bestaan. Een van de resultaten van die studiegroep was het boek: Aulbers BJM, Bremer GJ [red]. De huisarts van toen: een historische benadering. Rotterdam: Erasmus ...»

Geschiedenis universitaire afdelingen Huisartsgeneeskunde

13 september, 2012
In 2011 verscheen een uitgebreide geschiedenis van de afdeling Huisartsgeneeskunde van het AMC-UvA: Van Zalinge EAB. Huisartsgeneeskunde AMC-UvA 1965-2010. Een kleine geschiedenis. Amsterdam: Afdeling Huisartsgeneeskunde van de Divisie Klinische Methoden & Public Health van het AMC-UvA, 2011. ...»

Domus Overleg Medische Geschiedenis

13 september, 2012
Vanaf begin 2012 participeert het Nederlands Huisartsen Genootschap, namens de huisartsgeneeskunde, in het Domus Overleg Medische Geschiedenis. Een korte duidelijke uitleg over het Domus Overleg en de jaarlijkse Domusdag Medische Geschiedenis is te vinden op www.historiamedicinae.nl. Het Domus Over ...»