Home

Deze site bevat een schat aan informatie over de geschiedenis van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Tot op heden was er geen overzicht van de geschiedenis van het NHG voorhanden. Daar wil deze site in voorzien. Het blijft work in progress.
Als eerste vind u de Tijdlijn, een chronologische weergave van belangrijke gebeurtenissen uit 55 jaar geschiedenis van het NHG (1956-2011). U kunt op tijdvak en thema zoeken. Per tijdvak staan voor de verschillende thema’s, elf in getal, de mijlpalen vermeld; voor elk thema wordt per tijdvak de informatie in verhalende vorm getoond en wordt dus wat dieper op de mijlpalen ingegaan.

Snelle overzichten

Ook zijn samenvattende overzichten te vinden van de NHG-geschiedenis, In het kort, van een aantal groeicijfers, In stijgende lijn, en van alle NHG-Congressen en van Personalia.
De site bevat tot slot Artikelen die met de NHG-geschiedenis samenhangen.

Meer achtergrondinformatie leest u bij Nieuws en  Over de site.